Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Parkkilaiva Lennätin

Kuva: U:gin museo

 • 1868 Uudessakaupungissa rakennettu parkkilaiva, joka sai nimensä kaupungin vastavalmistuneen sähkölennätinaseman kunniaksi.

 • Rakennusmestarina oli Hans Henrik Kjäldström

 • Vetoisuus oli 705 nrt. (407 lästiä) pituus 161,5 jalkaa.

 • Varustajina Johan Ramsell, Jens Zachariassen, Viktor Ertman

 • 1893-1902 päällikkönä Emil S. Erholm.

 • 1903 myytiin Helsinkiin.

 • Artikkeleja U:gin Sanomissa:

  • 06.11.1891 Meriwahinko. Lennätin myrskyssä Barcelonan lähellä.

  • 19.08.1892 parkkilaiva Lennätin saapui... monivuotiselta matkaltaan.

  • 02.11.1894 Parkkilaiva Lennättimellä vaikea matka

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Zachariassen-yhtiöt 100 vuoden aikana. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy 1970
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

        05.01.2005