Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Priki Leo

 • 1866 Kemiössä rakennettu

 • 140 lästiä, pituus 102,7 jalkaa.

 • Aluksen rakennuskustannukset olivat 80 000 markkaa.

 • 1866 omistajana kapteeni Engblom

 • 1867 omistajana F. W. Wahlberg

 • 1879-80 päällikkönä merikapteeni Gustaf Nikolai Söderlund.

 • Omistajana mainitaan myös K.G. Vestilä Vohdensaarelta, leskirouva Lydia Kondari ja myös Malénit

 • 1907 myyty Hankoon 5200 markasta

 • Kirjoitus U:gin Sanomissa:

  • 18.07.1907 Myytyjä purjelaivoja, priki Leo

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

     05.01.2005