Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Priki Liitto

 • 1874 Taivassalon Isosärkilahdessa rakennettu priki

 • 160 lästiä 288 nrt. pituus 120,8 jalkaa.

 • Aluksen suunnitteli Hans Kjäldström

 • Varustajina 15 osakasta

  • kultaseppä Gottfrid Wikström (päävarustaja)

  • kauppias J.W. Anckar

  • merikapteeni Johan Pihlqvist

  • merikapteeni Gustaf Blom

  • laivanrakennusmestari Hans Kjäldström

  • merikapteeni Gustaf Nikolai Söderlund

  • kelloseppä Evert Viktor Heerman

  • kauppiaan leski Kristina Nordman

  • kauppiaan leski Björkros

  • värjäri F.A.K. Tollet

  • konttoristi Axel Tollet

  • konttoristi Frans Björkros

  • blockfabrikören Leon Lejman

  • raatimies Gustaf Fritiof Ellmen

  • maakauppias rouva Alma Rein Taivassalosta

 • Aluksen rakennuskustannukset olivat 116 000 markkaa.

 • Liitto oli Uudenkaupungin toiseksi suurin priki

 • 1875-78 päällikkönä merikapteeni Gustaf Nikolai Söderlund.

 • 1880 haaksirikko

 • Lähteet:

  • Heervä Ismo: Kustavin historia. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy 1983. ISBN 951-99435-5-2
  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Jussila Niilo: Merenkulkijoita ja laivanvarustajia Uudestakaupungista. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy 1984. ISBN 951-99551-4-3
  • Kilpi Taavi: Historian kuteita, Eteläisen Vakka-Suomen talonpoikaispurjehduksen vaiheita. U:gin Kirjapaino Oy 1987 ISBN 951-99876-4-9
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8


         05.01.2005