Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kuunari Linda

 • 1873 Merikarvialla rakennettu

 • 134 lästiä.

 • Varustaja Leonard Kräki.

 • Aluksen rakennuskustannukset olivat 50 000 markkaa.

 • Päällikkönä C. F. Sjöroos ym.

 • 1890 haaksirikko Itämerellä.

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8


        05.01.2005