Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Parkki Louise

  • 1848 Siipyyn Fladabyyssä rakennettu

  • 171 lästiä.

  • Varustajina J. F. Malmlund, S. W. Söderblom.

  • Myyty Cadizissa v. 1854.

  • Lähteet:

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875

        05.01.2005