Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kuunari Lovisa

  • 1855 Koivistolla rakennettu

  • 60 lästiä, pituus 80 jalkaa.

  • 1867 aluksen osti Uuteenkaupunkiin Georg Grönholm ja Gustaf Rivell

  • 1872 alus poistettiin käytöstä.

  • Lähteet:

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
    • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.

         05.01.2005