Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kaljaasi Lyckligheten

  • 1826 mainittu

  • 32 lästiä.

  • Ei mainita v. 1828

  • Lähteet:

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875

          05.01.2005