Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Priki Maria

 • 1856 Ruotsissa Göteborgissa rakennettu

 • 295 nrt.

 • Varustajina mm. D.A. Lönnroth, G.E. Westergren ym.

 • 1901 lokakuun 28 haaksirikko

 • Kirjoitus U:gin Sanomissa:

  • 12.02.1897 Laivan kauppa. Kapt. Westergren ym. ovat ostaneet Maria prikin

  • 19.02.1897 Laivan kauppa. Kapt. Westergren ym. ovat ostaneet Maria prikin

  • 31.10.1901 Haaksirikko. Priki Maria Ölandissa Näsin luodon luona

  • 23.11.1901 Meriselitys priki Marian haaksirikosta.

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8


         05.01.2005