Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kaljaasi Maria Christina

  • 1810 mainittu

  • 28 lästiä.

  • Varustajina:

  • Mainitaan usein nimellä Christina.

  • Lähteet:

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875

        05.01.2005