Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Maria Fortuna

  • 1807 mainittu

  • 1812 rakennettu uudestaan

  • 37 lästiä.

  • Varustajina: Petter Randelin, Johan Hallman (1810).

  • Myyty 1837

  • Lähteet:

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875

         05.01.2005