Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Kaljaasi Maria Carolina

 • 1849 Ahvenanmaalla rakennettu 

 • 74 lästiä.

 • 1852 aluksen osti Johan Samuel Åkerblom

 • 1856 omistajana Johan Samuel Åkerblomin leski

 • 1859 omistajana Wilhelm Åkerblom ja Carl Åkerblom.

 • 1867 omistajana varakonsuli John Ramsell.

 • 1867 haaksirikko.

 • Lähteet:

  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.

http://www.iki.fi/kj           05.01.2005