Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Kaljaasi Maria

  • 1788 mainittu

  • Uudessakaupungissa rakennettu

  • 32 lästiä.

  • Varustajina Petter ja Samuel Seikow (1820).

  • Ei mainita v. 1826.

  • Lähteet:

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875

      05.01.2005