Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kaljaasi Mariana

 • 1807 rakennettu

 • Mainittu myös kreijarina ja kuunarina

 • 35 lästiä.

 • Varustajina Anna Lindroth, Gabriel Kräki, Gabr. Illwán (1813).

 • 1832 rakennettu uudestaan Merikarvialla

 • 1845 rakennettu uudelleen

 • 1855 vihollisen osittain polttama

 • 1862 hylyksi.

 • Lähteet:

  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.

        05.01.2005