Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kreijari Mars

  • 1798 Uudessakaupungissa rakennettu

  • 42 lästiä.

  • Varustajina Johan Blom, Samuel Ertman (1820).

  • "Haudattu" 1848.

  • Lähteet:

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
    • Jussila Niilo: Merenkulkijoita ja laivanvarustajia Uudestakaupungista. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy 1984. ISBN 951-99551-4-3

          05.01.2005