Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kaljaasi Mars

  • 1810 mainittu 

  • 24 (16) lästiä

  • Varustajina Johan Tenlén, Kustaa Nyros (1837).

  • Haaksirikkoutunut Kuurinmaan rannikolla elokuussa 1837.

  • Lähteet:

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875

        05.01.2005