Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kuunari Martha

  • 1856 rakennettu

  • 31 lästiä.

  • 1867 aluksen osti Uuteenkaupunkiin Johan Johansson.

  • Kuunarissa aloitti merimiesuransa 12 vuotias palssaporilainen Vihtori Ellmén.

  • 1869 marraskuussa mahdollisesti haaksirikkoutui miehistöineen Itämerellä.

  • Lähteet:

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
    • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.

         05.01.2005