Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kuunari Mentor

 • 1843 Perniössä rakennettu uudelleen

 • 45 lästiä.

 • 1845 omistajana uusikaupunkilainen kauppaporvari Christian Sjöros.

 • 1855 vihollisen osittain polttama.

 • 1856 rakennettiin Uudenkaupungin telakalla uudelleen.

 • 1859 omistajana Christian Sjörosin leski.

 • 1862 mittauksessa kantavuus nousi 78 lästiin

 • 1866 omistajaksi myös Gustaf Malén

 • 1867 haaksirikko.

 • Lähteet:

  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

        05.01.2005