Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kaljaasi Miljama

 • 1841 Korppoossa rakennettu

 • 77 lästiä.

 • 1847 alus rakennettiin Turussa uudelleen ja kansi katettiin umpeen. Kantavuus aleni 54 lästiin.

 • 1851 aluksen ostivat Uuteenkaupunkiin Johan Gustaf Nyman ja Maria Wessman.

 • 1856 aluksen osti Nyman ja kauppias Randelin

 • 1858 haaksirikko Merikarvian saaristossa.

 • Lähteet:

  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.

       05.01.2005