Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Priki Minerva

 • 1836 Eurajoella, Kuivalahden (Qviflax) kylässä rakennettu

 • 59 lästiä.

 • Omistajana aluksi Petter, Johan ja Gustaf Rivell.

 • 1842 rakennettiin uudelleen Uudessakaupungissa.

 • 1855 vihollinen polttanut.

 • 1856 rakennettiin uudelleen ja kantavuudeksi merkittiin 65 lästiä.

 • 1858 omistajana Rivellin leski Maria yhdessä merikapteeni Gabriel Rivellin kanssa.

 • 1862 mittauksessa kantavuus nousi 126 lästiin.

 • 1874 rakennettiin uudelleen Uudessakaupungissa ja kantavuudeksi merkittiin 106 lästiä.

 • 1888 alus poistettiin käytöstä vanhuuden ja haurauden takia.

 • Lähteet:

  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

      05.01.2005