Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Höyrylaiva Koli

  • 1902 Varkaudessa rakennettu rannikkomatkustajalaiva

  • Vetoisuus 53 nrt.

  • 1920-30 -luvuilla kulki Uusikaupunki-Kustavi-Turku välillä

  • Varustajana kustavilainen Anton Jansson

  • Lähteet:

    • Uudenkaupungin merihistoriallisen yhdistyksen vuosikirja 2001-2002; Newprint Uusikaupunki
    • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

        05.01.2005