Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kuunari Neptun(us)

 • 1846 Siipyyssä rakennettu

 • 61 lästiä.

 • Varustajina porvari J.A. Westergren kauppias S. Österman.

 • 1855 Vihollisen osittain polttama.

 • 1864 rakennettu uudelleen Uudessakaupungissa ja kantavuus nousi 88 lästiin.

 • 1874 haaksirikko Gotlannin lähellä.

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

     05.01.2005