Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kaljaasi Neptunus (2)

  • 1819 mainittu

  • 31 (29) lästiä.

  • Varustajina Johan Ahlstedt, S. Westergren (1840).

  • Lähteet:

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875

         05.01.2005