Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kaljaasi Neptunus (3)

  • rakennettu Nauvossa, mainittu 1828

  • 42 lästiä.

  • Mainitaan v. 1829 nauvolaiseksi.

  • Lähteet:

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875

       05.01.2005