Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kaljaasi Neptunus (4)

  • 1828 mainittu

  • 55 (67) lästiä.

  • 1842 rakennettu uudelleen

  • Varustajina C. E. Wittfooth, Granholm (1849).

  • 1853 myyty Raumalle.

  • Lähteet:

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875

       05.01.2005