Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kaljaasi Nicolaj (2)

  • 1832 mainittu

  • 23 lästiä.

  • Varustajana M. Österman (1839).

  • Haaksirikko 1845.

  • Lähteet:

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875

      05.01.2005