Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Priki Nordenskiöld

 • 1878 Perniössä (toisissa lähteissä Pyhämaassa) rakennettu

 • 333 nrt. 170 lästiä.

 • Rakennusmestarina Kjäldström, joka tosin kuoli 1877 ja mestariksi tuli uusikaupunkilainen Nordling.

 • Alus sai nimensä samana vuonna koillisväylää etsimään lähteneen Adolf Nordenskiöldin mukaan.

 • Varustajana

  • C. R. Ljung (päävarustaja)

  • Wilhelm Palén

  • Wilhelm Sandbäck

  • Viktor Sandbäck

 • 1880 myyty Eckeröhön Ahvenanmaalle.

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Sandbäck Ossi: Sukumme vaiheita Kustavissa, Lyökissä ja Uudessakaupungissa. Uudenkaupungin merihistoriallinen yhdistys ry. Newprint Oy Uusikaupunki 2000.

        05.01.2005