Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Parkkilaiva Nordstjernan

 • 1835 Siipyyssä rakennettu 

 • Aluksi kantavuus oli 65 lästiä ja pituus 89 jalkaa.

 • 1839 varustajana Abraham Chr. Blom.

 • 1855 vihollisen osittain polttama.

 • 1857 omistajana Maria Juliana Blom.

 • 1859 rakennettiin Uudessakaupungissa uudestaan ja kantavuus nousi 114 lästiin.

 • 1867 omistajana Gustaf Söderman

 • 1869 rakennettiin uudestaan.

 • 1871 päällikkönä aloitti kauppalaivuri Samuel Ahlsvik

 • 1872 rakennettiin uudestaan ja kantavuus nousi 142 lästiin.

 • 1885 poistettiin käytöstä.

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

          05.01.2005