Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Kaljaasi Nordstjernan (3)

  • 1815 mainittu

  • 29 lästiä.

  • Varustajana Maria Ahlqvist.

  • Ei mainita v. 1820.

  • Lähteet:

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875

         05.01.2005