Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kaljaasi Nordstjernan (4)

  • 1816 mainittu

  • 17 lästiä.

  • Varustajana Kustaa Östman.

  • 1826 haaksirikko.

  • Lähteet:

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875

          05.01.2005