Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kuunari Norma

  • 1851 (1853) Gävlessä rakennettu

  • 43 lästiä, pituus 75,7 jalkaa.

  • 1856 alus rakennettu uudelleen Kjellfjärdin telakalla.

  • 1861 aluksen osti Uuteenkaupunkiin kapteeni V. Engblom.

  • 1865 myyty Vaasaan.

  • Lähteet:

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
    • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.

      05.01.2005