Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kaljaasi Nya Finland

  • 1821 mainittu

  • 54 lästiä.

  • Varustajana A. Granholm.

  • Ei mainita v. 1826

  • Lähteet:

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875

          05.01.2005