Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Parkkilaiva Nystad

Parkkilaiva Nystad, Olavi Juutilaisen maalaus

 • 1865 Uudessakaupungissa kuparipulteilla rakennettu parkkilaiva.

 • Vetoisuus 497 nrt. 263 lästiä, pituus 140 jalkaa.

 • Rakennusmestarina Kjäldström

 • Varustajia:

 • 1873 haaksirikko

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

        05.01.2005