Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Parkkilaiva Ocean

 • 1842 Siipyyssä rakennettu

 • 124 lästiä.

 • Varustajina John ja Gustaf Rivell.

 • 1855 vihollinen polttanut

 • 1856 rakennettiin uudelleen Uudessakaupungissa.

 • 1862 uudelleen mittauksessa kantavuus nousi 182 lästiin.

 • 1868 haaksirikko Suomenlahdella

 • Lähteet:

  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

      05.01.2005