Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kuunari (priki) Olga (1)

 • 1866 Luvialla rakennettu

 • 85 lästiä

 • 1874 aluksen ostivat Uuteenkaupunkiin H. Reinvall ja F.H. Stenroos.

 • 1879 haaksirikko Pohjanmerellä lähellä Merikarviaa.

 • Aluksesta on kerrottu Hj Nortamon Raumlaissi jaarituksi-kirjassakin.
  Porilainen sukeltaja Seppo Salonen yhdisti hylyn lähdetiedot:

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

         05.01.2005