Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Priki Olga (1)

 • 1849 Uudenkirkon Vohdensaarella rakennettu 

 • 179 lästiä, pituus 69 jalkaa.

 • Varustajana Abraham Christian Blom

 • 1857 varustajana Blomin leski Maria Juliana Blom

 • 1860 varustajana Olof Blom

 • 1864 varustajana G. Söderman.

 • 1881 alus purettu hylyksi

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Paasio Veikko: Uudenkaupungin maalaiskunnan historia

  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

      05.01.2005