Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Priki Olga (2)

 • 1856 Ahvenanmaalla rakennettu (toisen lähteen mukaan Uudessakaupungissa)

 • 126 lästiä, pituus 107 jalkaa.

 • 1863 aluksen osti Uuteenkaupunkiin kauppiaat Gustaf ja Henrik Lorens Söderman

 • 1864 varustajana myös Olof Blom.

 • 1875 Olga rakennettiin uudelleen Uudenkaupungin telakalla ja kantavuus kasvoi 158 lästiin.

 • 1879 alus mitattiin uudelleen ja kantavuus kasvoi 174 lästiin.

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.

        05.01.2005