Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Priki Olga (3)

 • 1840 Turussa aluksi kuunariksi rakennettu.

 • 79 lästiä.

 • 1842 peruskorjattu, jolloin takiloitiin prikiksi.

 • 1872 aluksen osti Uuteenkaupunkiin Leonard Kräki ja Andrei Sergejeff Åmnäsistä Ahvenanmaalta

 • 1874 rakennettu uudelleen

 • 1879 alus mitattiin uudelleen ja kantavuus nousi 95 lästiin.

 • 1885 haaksirikko Visbyssä.

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

        05.01.2005