Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Priki Onni (1)

  • 1852 Siipyyssä rakennettu

  • 103 lästiä, pituus 103,6 jalkaa.

  • Omistajana I.W. Ramsell ja Johan Gustaf Blom

  • 1862 mittauksessa kantavuus nousi 110 lästiin.

  • 1866 haaksirikko.

  • Lähteet:

    • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
    • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.

        05.01.2005