Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Priki Onni (2)

  • 1857 rakennettu

  • 53 lästiä

  • 1881 aluksen osti Uuteenkaupunkiin kauppias Wilhelm Sandbäck

  • 1883 alus paloi korjauskelvottomaksi Uumajan lähellä, kun siihen lastattiin puutavaraa.

  • Lähteet:

    • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.

         05.01.2005