Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kuunari Orienten

 • 1830 Nauvossa rakennettu 

 • 72 lästiä, pituus 84,2 jalkaa.

 • 1846 alus rakennettiin uudelleen.

 • 1853 aluksen osti Uuteenkaupunkiin P. Herlin

 • 1858-59 aluksen omisti P. Herlinin leski

 • Lähteet:

  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

        05.01.2005