Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kuunarilaiva Oskar

 • 1865 Kemiössä rakennettu

 • 142 lästiä.

 • 1860 aluksen osti Uuteenkaupunkiin Turusta C. G. Sandbäck ja Chr. Bergius.

 • 1861 alus mitattiin uudelleen ja kantavuus laski 120 lästiin

 • 1872 haaksirikko Öölannissa.

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Sandbäck Ossi: Sukumme vaiheita Kustavissa, Lyökissä ja Uudessakaupungissa. Uudenkaupungin merihistoriallinen yhdistys ry. Newprint Oy Uusikaupunki 2000.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

         05.01.2005