Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Parkkilaiva Rakel

  • 1886 Norjassa rakennettu

  • 567 nrt.

  • Varustaja vehmaalainen Johannes Amberla ym.

  • 1913 myyty Luvialle.

  • Lähteet:

    • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

    • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

       05.01.2005