Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kaljaasi Rauha

 • 1876 Uudessakaupungissa rakennettu

 • 9 lästiä.

 • Pituutta vain 44 jalkaa

 • 1884 rakennettu uudelleen.

 • Varustaja Gustaf A. Mannerberg

 • 1889 myytiin Eurajoen Kuivalahdelle

 • Lähteet:

  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8


        05.01.2005