Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kuunari Rauha

 • 1873 Virolahden Hevoniemen telakalla rakennettu.

 • 99 lästiä, pituus 100,2 jalkaa

 • 1884 aluksen osti Uuteenkaupunkiin G.N. Söderlund

 • Varustajana myöhemmin mm.

  • M. G. Sundblom

  • Christine Sandbäck

  • Frans Palmros

  • K.G. Blomroos

 • 1891 haaksirikko Tanskan rannikolla.

 • Kirjoituksia U:gin Sanomissa:

  • 20.11.1891 Kuunari Rauha, kapt. G. Zimmerman kadonnut Dragörin luona

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.

        05.01.2005