Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Parkkilaiva Rauha (2)

 • 1857 Uudessakaupungissa rakennettu rakennusmestari Johan Elgin johdolla.

 • 277 lästiä, pituus 129 jalkaa.

 • 1857 varustajana. Abraham Christian Blom ja myöhemmin hänen leskensä (Maria Juliana).

 • 1869 varustajana Olof Blom ja Edvard Blom

 • 1881 kesäkuun 10, haaksirikko Ruotsin rannikolla Grislehamnin lähellä  Svartklubbenista etelään. Aluksen omisti silloin G.W. Sundvik.  Rauha upposi pohjoistuulella n. 14 metrin syvyyteen. Alus oli lastattu suolalla. Hylyn koordinaatit:   60 08'1/18 49'2.

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Jussila Niilo: Merenkulkijoita ja laivanvarustajia Uudestakaupungista. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy 1984. ISBN 951-99551-4-3
  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

           05.01.2005