Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Parkkilaiva Rosina

 • 1839 Siipyyssä rakennettu

 • 1840 kantavuus oli 95 lästiä ja pituus 92 jalkaa.

 • Varustajana Gabriel Blom.

 • 1855 vihollisen osittain polttama.

 • 1857 varustajana Johan Henrik Lindrothille.

 • 1858 rakennettu Uudessakaupungissa uudelleen jolloin sen kantavuus nousi 156 lästiin.

 • 1870 rakennettu uudelleen.

 • 1881 hylyksi (hepokariin johtavan penkereen alla?)

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

       05.01.2005