Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Parkkilaiva Ruhtinas

Ruhtinas U:gin museossa

 • 1867 Uudessakaupungissa rakennettu parkkilaiva.
 • 687 nrt. (371 lästiä), pituus 154,6 jalkaa.
 • Varustajana Gustaf Rivell, Gabriel Rivell ja J.P. Rivell
 • Aluksen rakennuskustannukset olivat 140 000 markkaa.
 • Päällikkönä J.G. Dahlberg, A. Andersson ym.
 • 1877 haaksirikko Intian valtamerellä.
 • Lähteet:
  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8
  • Jussila Niilo: Merenkulkijoita ja laivanvarustajia Uudestakaupungista. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy 1984. ISBN 951-99551-4-3
  • Kaukovalta Kyösti: Uudenkaupungin historia III 1809-1875
  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8

     05.01.2005