Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Parkkilaiva Salem

 • 1876 Luleåssa Ruotsissa rakennettu parkki.

 • 847,72 nrt.

 • 1902 ostettu Lokalahdelle

 • Varustajina

 • Alus myytiin myöhemmin Lokalahdelta Uuteenkaupunkiin

 • Varustajana Chr. Blom ym.

 • 1906 omistajina kustavilaiset A. Holmroos ja G. W. Kanerva.
 • 1907 haaksirikkoutui Kemissä.
 • 1910 haaksirikko.

 • Kirjoituksia U:gin Sanomissa

  • 30.10.1902 Meriselitys Parkki Salem.

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Paasio Veikko: Lokalahden historia; U:gin kaupunki 1986

  • Heervä Ismo: Kustavin historia. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy 1983. ISBN 951-99435-5-2

  • Kallberg Ulla: Kustavin talonpoikaispurjehduksesta 1860-1915, ISBN 951-642-020-6

  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8
  • Sähköposti Ruotsista
 • 3888 bark SALEM HNMC

  Byggd 1876 i Nederluleå, fur o ek, kr. (Byggmästare Mortensen)

  "Sjöstad" A Moberg, Luleå 1971: sid 220/231, kaptensmålning, det sista och det största segelfartyg som byggdes i Luleådistriktet. Fregattskepp HILMA sjösatt 2.9.1876 vid Bergnäsvarvet, som anlagts av skeppsredaren J Tegström på västra sidan av älven. Första stapelavlöpningen skedde 7.9.1872. HILMA led haveri 1886 utanför Portugals kust men kunde bärgas in till Brest och reparerades där, men under fortsättningen av resan gick hon utanför Ramsgate på grund och blev vrak den 12.2.1886.
  "Piteå Sjöfart" Berggren/Bergstedt, Piteå 1988: sid 212, kaptensmålning, dock ej samma som föregående, men även den från Norrbottens Museum. Huvudredare 1876-79: C Emil Elfgren, Piteå, och huvudredare 1879-1889: F Oskar Sandström, Piteå. Avseglade 1876 från Piteå till Australien och seglade huvudsakligen på utrikes hamnar. Kom 1880 till Svartvik, men aldrig till Piteå. HILMA var 1876-89 försäkrad i Norrlands Sjöassuransförening. Enligt föreningens handlingar låg HILMA i februari 1886 i Pensacola, Florida.
  Den 25 nov 1889 anlände hon till London, befraktades med cement till Buenos Aires och antecknades därefter som försåld till Norge.
  - - -
  Sv skl-81 : 901 ton, redare: F O Sandström, Piteå, befälhavare R B Govenius. Sv skl-87: befälhavare J S Cronberg.
  Har fribrev nr 214/1880, av den 24.7.
  1890 till Chr Möller, Kristiania, nytt namn: MIMI. BV-91: do. LR-95: A/S Mimi (Chr. Möller). LR-96: SALEM, A. & F. Smith, Tvedestrand.
  1901, mars 28, köpebrev, Cecil Smith, Tvedestrand, säljer för 26.000 kr.
  1901, mars 30, Skillinge sjöassuransförenings styrelse, protokoll: "På begäran av skeppare J.P. Wickman intogs i föreningen af Bark Salem 27/52-delar kasco efter inköpspriset kronor 26.000, assuransvärdet 2/3-delar af ofvannämnda 27/52-delar blir kr 9.000. Inträdesavgift 4% är erlagd med kr 360:-"
  1901, apr 19, påmönstrar J P Wickman som befälhavare vid Simrishamns sjömanshus och styrman N P Lenander (ej skillingebo) De avmönstras 23 maj "fartyget sålt"
  1901, juni 15 påmönstrar i Skellefteå J P Wickman som befälhavare (S 116/1882); som styrman A Persson, Skanör f.1860 (Bef.br 53/1893). De avmönstrar 4.1.1902 i Köpenhamn, vilket noteras i Simrishamns sjömanshus 1902. I Assuransföreningens förteckning noteras, att SALEM betalt premie för tiden 20 april – 7 jan 1902 med kr 337,50.
  1901, juni 6, mätbrev i Skellefteå: 944,13 brt. 878,46 nrt. Dim: 53,64 x 10,95 x 6,27 m. Utfallande stäv utan galjon, rundgattad spegel.
  1901, juni 18, Cert. p/r Sigrid Magdalena Lovisa Björkegren, Simrishamn, 8/28. Befälhavare: Jöns Persson Wickman, Skillinge, 7/28 (S 116/1882). Övriga delägare: handlare A F Norberg 3, skepparna Nils och Anders Möller 1 vardera; Håkan Möller, Måns Wickman, Per Ohlsson och sjökapten J P Lundgren 2/28 vardera, alla Skillinge.
  1901, dec 11, Skillinge sjöassuransförenings styrelse, protokoll: Förekom Kapten J.P. Wickman, bark Salem med begäran om Haveribidrag. Efter vidtagen utredning deltager assuransföreningen med kr 245,55 öre.
  1902, mars 1, Skillinge sjöassuransförenings, protokoll: ersättningsanspråk för ett ankare och 6o famnar kätting som frånstuckits för att fartyget skulle hållas från land. Bordlagt. 12 dec 1902: ersättning beviljat med kr 125;- (Haveribidrag.)
  "Skillinge, skutor och sjöfart", G Ståhl, 1995. I kapitlet "Per Ohlssons journalbok" redovisas hans andel i SALEM. Skeppet seglade in 40 kr per 1/14-del och hans förlust på andelen blev 140,25 kr.
  1902, maj 17, köpebrev i Köpenhamn, såld till kapten Juho Saarinen m fl, Nystad, Finland, för 25.000 kr. Charles Hvilsom bevittnar.
  Enligt Erik Hag såld inklusive ett just avslutat certeparti.
  "Piteå Sjöfart": redare 1904-06: J A Malén, Nystad. Såldes 1906 för FIM 20.000 till kapten A. Holmroos, Nystad. Låg 1906 vid Anakari nära Kemi under lastning. Under en våldsam storm natten till 30 juni drev fartyget mot ett stengrund och sprang svårt läck. Fockmasten och övre delen av stormasten bräcktes och gick överbord. Vattenfylldes och kantrade. Bottnen var söderbruten på flera ställen
  - - -
  Om skonaren HERMINE, regnr 1858, byggd 1873 i Stralsund, 91 brt, redad och förd av skeppare Ferdinand Nicklas Hammarström, Slite, har jag noterat följande:
  Besiktigad den 29 sep och 1 okt 1902, kondemneringsattest 30.12.1902:
  Varit i kollision med bark SALEM af Nystad, kapten J A Saarni (f d regnr 3888, hemma i Simrishamn) och därefter inbärgats till hamnen i Rönne. Iståndsättningen beräknas till 3.259 kr, värde 600 kr.


   


         05.01.2005