Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


Priki Sampo

 • 1840 Rostockissa rakennettu.

 • 190 nrt.

 • Varustajana J.F. Palmroos

 • 1905 hylyksi

 • Artikkeli U:gin Sanomissa

  • 20.07.1894 Nopean matkan teki priki Sampo

  • 07.05.1903 Wuotava laiva (priki Sampo)

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8


        05.01.2005