Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia   http://www.wakkanet.fi/~karij    


 Kuunari Secundus

 • 1878 (1879?) Merikarvialla rakennettu kuunari.

 • 156 lästiä, pituus 120 jalkaa.

 • Secunduksen ja sen sisaraluksen Primuksen suunnitteli H. Kjäldström.

 • Rakennusmestarina oli Johan Elg.

 • Varustajana Olof Blom, Edvard Blom ja H. Heikellin sekä muutamien muiden osakkaiden.

 • Päällikkönä Thure Lillia.

 • 1891 marraskuun 27 haaksirikko Great Yarmoythissa (Englannin itärannalla).

 • Kirjoituksia U:gin Sanomissa

  • 30.01.1891 Meriselitys, kuunari Secundus.

 • Lähteet:

  • Jussila Niilo: Uudenkaupungin laivat Uusikaupunki 1987. Uudenkaupungin Kirjapaino Oy. ISBN 951-99912-9-8

  • Klemelä Marja: Pro gradu -tutkielma Helmikuu 1991. Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887.
  • Hella Tenho: Länsisuomalaista merenkulkuperinnettä Newprint Oy 2001 ISBN 951-26645-4-8


         05.01.2005